Обществен съвет - Профилирана гимназия "Христо Ботев"

Председател: Мария Георгиева Чомакова – представител на родителите

Членове:

 1. Таня Славова Петрова – директор на дирекция “Хуманитарни дейности”, Община Дупница, като представител на финансиращ орган
 2. Владимир Георгиев Георгиев – представител на родителите
 3. Венелин Раймонд Коларов – представител на родителите
 4. Стефка Георгиева Иванова – представител на родителите
 5. Радка Николаева Костова – представител на родителите
 6. Леонид Хаздай  – представител на работодателите, излъчен от Българска стопанска камара – град Дупница

Резервни членове на Обществения съвет:

 1. Мая Иванова Атанасова – резервен член на родителите
 2. Моника Емилова Борисова – резервен член на родителите
 3. Добринка Андонова Искренова  – резервен член на родителите
 4. Румяна Йорданова Чучуганова – резервен член на родителите
 5. Таня Костадинова Караджова  – резервен член на родителите
 6. Ценка Владимирова Стоянова  – началник отдел “Култура, образование,спорт и младежки дейности”, Община Дупница, като представител на финансиращ орган

Покана за заседание на Обществения съвет към Профилирана гимназия „Христо Ботев“ – 04.07.2023 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет към Профилирана гимназия „Христо Ботев“ – 19.04.2023 г.

Покана за заседание на Обществения съвет към Профилирана гимназия „Христо Ботев“ – 19.04.2023 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет към Профилирана гимназия „Христо Ботев“ проведено на 10.01.2023 г.

Покана за заседание на Обществения съвет към Профилирана гимназия „Христо Ботев“ – 10.01.2023 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет проведено на 16.12.2022 г.

Покана за заседание на Обществения съвет към Профилирана гимназия „Христо Ботев“ – 16.12.2022 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет проведено на 24.11.2022 г.

Покана за заседание на Обществения съвет към Профилирана гимназия „Христо Ботев“ – 24.11.2022 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет проведено на 17.10.2022 г.

Покана за заседание на Обществения съвет към Профилирана гимназия „Христо Ботев“ – 17.10.2022 г.

Протокол от заседание на Обществения съвет проведено на 21.09.2022 година

Протокол от общо събрание на родителите септември 2022 г.

Отчет за работата на Обществения съвет при Профилирана гимназия „Христо Ботев“ за 2021-2022 учебна година