Графици на Профилирана гимназия "Христо Ботев"

График на писмените изпитвания през I-ви учебен срок на учебната 2023-2024г.

График за повеждане на консултации с ученици през втори учебен срок на 2022-2023 учебна година

График за провеждането на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през втори учебен срок на 2022-2023 учебна година

График за повеждане на часовете по спортни дейности през втори учебен срок на 2022-2023 учебна година