Графици на Профилирана гимназия "Христо Ботев"

График на писмените изпитвания през II-ри учебен срок на учебната 2023-2024г.

График на писмените изпитвания през I-ви учебен срок на учебната 2023-2024г.

График за провеждане на консултации с ученици през учебната 2023-2024 година - Втори срок