НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

През учебната 2020/2021 г. ученици от 9 и 10 клас от ПГ „Христо Ботев“ се включиха в организирани дейности по  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА  СРЕДА“,  модул „Културните институции като образователна среда“.

Проведени бяха три екскурзии, благодарение на които учениците посетиха къща музей „Димитър Пешев“ в гр. Кюстендил, Национална галерия – Музей на социалистическото изкуство в  гр. София и  Регионален етнографски музей и Балабановата къща в град Пловдив.

Група ученици посети и театралната постановка в ОДТ „Невена Коканова“- гр. Дупница.

Излизайки от традиционната училищна среда, чрез проведените уроци в музеите, съчетахме полезното с приятното. Участието в проекта даде възможност на учениците нагледно да се срещнат с автентични исторически извори и експонати и да добият представа за бита, характера и живота на българина през вековете.


Иновации в действие

В продължение на няколко дни през изминалата седмица се извършваха дейности по изпълнение НП „Иновации в действие“ МОДУЛ 1 И 2 „МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ И ФОРУМИ ЗА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“.
Група ученици и учители от Гимназията посетиха Общинско Иновативно Средно училище „Димитър Талев“, гр. Добрич. На срещата присъства и група от Иновативно Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велинград. Екипите почерпиха опит и събраха добри впечатления от дейността на училищата партньори по програмата. Посещението бе изпълнено с много положителни емоции и творческо настроение.
Благодарим на домакините за топлото посрещане!

В края на учебната година творческото настроение не спира!

Учениците от 9″б“ клас проявиха творчество и креативност в продължение на няколко часа по БЕЛ/ИУЧ под ръководството на г-жа Котева. Те изработиха свои карти – мисловни или асоциативни, свързани с баладата на Христо Ботев „Хаджи Димитър“. Всеки според своите възможности показа гледната си точка към времето и пространството, както и към образите в творбата. Така те учиха чрез създаване на картина или схема! Творческата атмосфера беше много плодотворна и приятна!
Насладете се на тяхното творчество и креативност! Хаджи Димитър

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory