Ученици от гимназията взеха участие в Деня на българската община

На 12 октомври – Денят на българската община, учениците: Георги Симеонов от 11 „а“ клас, Дария Асенова от 11 „б“ клас, Ивелина Георгиева от 11 „в“ клас, Борислав Кирилов от 12 „а“ клас и Мария Иванова от 12 „д“ клас,  взеха участие в заседание на „местния парламент“.

Събитието се организира от Община Дупница, Общинския съвет и Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта. Учениците се запознаха с работата на местната власт и споделиха своите идеи за превръщането на град Дупница в привлекателно място за живот.

В ролята на председател на Общинския съвет влезе Борислав Кирилов от 12 „а“ клас. Останалите ученици се превъплътиха в ролята на общински съветници. В рамките на приетия дневен ред на „заседанието“ младежите обсъдиха възможностите за развитие на Община Дупница в сферите на спорта, културата и екологията. Най- активен „съветник“ бе Георги Симеонов от 11 „а“ клас, като предложи аргументирани идеи за различните обсъждани сфери. На импровизираното „заседание на Общинския съвет“ учениците приеха декларация за взаимодействие между Община Дупница и младите хора. Те попълниха и анкета, с която оцениха качеството на живот в общината и дадоха своите писмени предложения за развитието й.


Информационна беседа на тема: „Децата, младежите и семействата в условията на COVID – 19 „

Със започването на новата учебна година, екипът на ЦОП „За да има щастие в детските очи“, възобновява посещенията си в училищата.

Екипът на ЦОП проведе информационна беседа на тема : „Децата, младежите и семействата в условията на COVID – 19 „. Беседата беше проведена в ПГ „Христо Ботев“ – гр. Дупница с ученици от 10 „а“ клас, спазвайки всички противоепидемични мерки в училищна среда. Целта на посещението беше намаляване на тревожността и запазване на психичното здраве в кризисна ситуация „Как да се справим с кризата – COVID -19″. По време на проведената беседа учениците взеха активно участие и споделиха своето мнение по темата. Стигнаха до извода, че всички ние осъзнаваме, че живеем в кризисна ситуация и няма мнoго голяма промяна в ежедневнието им. Според учениците медиите преувeличават за заболяването и внасят смут, тревожност и страх в обществото. По време на представената презентация на децата бяха предложени варианти за намаляване на стреса и напрежението породено от информацията, която всекидневно им се представя.


Откриване на 2020/2021 учебна година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Предвид епидемичната обстановка организацията на първия учебен ден 15.09.2020 г., ще бъде както следва:

 1. Тържественото откриване на 2020/2021 учебна година с учениците от VIII и XII клас ще се проведе в задния двор на Профилирана гимназия „Христо Ботев“.

НАЧАЛО НА ТЪРЖЕСТВОТО: 9.00 часа.

КРАЙ НА ТЪРЖЕСТВОТО : до 9.40 часа.

В 9.40 ч. VIII и XII клас влизат в класните стаи. VIII клас през задния вход на училището, XIIклас през главния вход на училището

Край на часа и излизане от училището:

 • VIII клас – 10.30 ч.
 • XII клас – 10.15 ч.
 1. Тържествен час на класа в класните стаи за :
 • IX клас –  влизане в класните стаи – 10.00 – 10.10 ч.; край на часа и излизане от училището  – 11.00 ч.;
 • X клас – влизане в класните стаи през главния вход – 10.40 – 10.50 ч.; край на часа и излизане от училището   – 11.30 ч.;
 • XI клас – влизане в класните стаи през задния вход – 10.40 – 10.50 ч.; край на часа и излизане от училището   – 11.30 ч.;

ВАЖНО!!! С цел недопускане струпването на много хора на едно място моля стриктно да се спазва гореуказаната организация.

 1. Родителска среща за VIII клас ще се проведе на 16.09.2020 г. от 17.30 ч. в следните стаи:
 • VIII „а“ клас – стая 6;
 • VIII „б“ клас – стая 7;
 • VIII „в“ клас – стая 20;
 • VIII „г“ клас – стая 22.

 


Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory