Профилирана гимназия „Христо Ботев“ отбелязва своята 140-годишнина.

https://youtu.be/pgz9mc5hfKw


Един по-различен литературен час

Един по-различен литературен час /точно на Спасовден/ се проведе на 10.06.2021 г. в Профилирана гимназия „Христо Ботев“. Ученици от 11 „б“ и 11 „в“ клас заедно с педагогическия съветник, г-жа Ирена Маврова, Ваня Шангалова, учител по БЕЛ и философия, в присъствието на директора, г–жа Геновева Ризова. Проведе се среща разговор с Даниела Петрова, автор на книгата „Пътят“. Идеята бе да се провокират разсъждения и емоции във връзка с проблемите на морала – за ежедневният ни личен избор, за съвестта и отговорността, смирението и следването на себе си, за паметта към предците и мястото ни в живота. Срещата протече под формата на вълнуващо и интересно представяне на книгата от нейната авторка. Учениците отправиха свои въпроси, чуха споделени истории и вдъхновяващи моменти, обмениха впечатления и се обогатиха емоционално, бяха провокирани  да споделят свои мисли и преживявания. На всички участници бяха раздадени флаери с нови разкази на Даниела Петрова, а удовлетворението в края на срещата ознаменува  положително  учебния ден.


СТЕМ урок „Звездите над нас – зодиакални съзвездия“

Природните науки позволяват развиването на ценни умения за справяне с предизвикателствата на бъдещето. Чрез СТЕМ обучението учениците взимат участие в експерименти, споделят идеи, работят в екип, разработвайки някакъв проект.

Г-жа Силвия Боянова – учител по физика и астрономия проведе СТЕМ урок на тема „Звездите над нас – зодиакални съзвездия“ с учениците от 10-ти клас . По време на часа учениците четоха стихове, посветени на звездите. Обсъждаха любопитни факти за известната картина на Ван Гог „Звездна нощ“. Научиха защо някои съзвездия се наричат „зодиакални“ и каква е разликата между видимо движение и действително движение на небесните обекти. Най-интересно им бе изработването на любимото съзвездие и направата на светеща картичка по неговата конфигурация.


Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory