Профилирана гимназия Христо Ботев град Дупница

Профилирана гимназия

"Х р и с т о Б о т е в"

Уважаеми родители, Скъпи ученици, Имаме удоволствието да Ви посрещнем на сайта на ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ „

Като училище включено в Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гарантира условия за качествен образователен процес, модерна материално-техническа база, обезпеченост с педагогически специалисти.

Училището успешно съчетава българските  културно-просветни традиции с европейските стандарти в образованието.

Учебният процес  дава задълбочени знания във всички научни области.

Целта е всеки ученик да получи солидно образование, но не само като набор от факти, а като умения за научно мислене  способност да се прилагат на практика овладените теоретични знания.

Езиковото обучение в училището се основава на най-съвременни методи и модерни учебни пособия. Интензивната  чуждоезикова подготовка осигурява придобиване на сериозни комуникативни умения.

Формирането на физическа култура у децата разглеждаме като неразделна част от умственото и духовното им развитие и израстването им като пълноценни личности.

В основата на отличните резултати на учениците от Профилирана гимназия „ Христо Ботев” са ефективните методи на преподаване, които се дължат на високото академично ниво на преподавателите и задълбочената им научна подготовка за всеки учебен час. Учителският екип на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница е изградил конкурентна образователна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.

Добре дошли в ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ !

Новини

Нова дата за награждаването на призьорите в III-то Общинско математическо състезание “Акад. Георги Наджаков”

Уважаеми ученици и родители, Поради независими от нас обстоятелства, награждаването на призьорите в III-то Общинско математическо състезание “Акад. Георги Наджаков” се отлага за 07.06.2024г. (петък)

Прочетете повече »

За нас

Създадена през далечната 1880/81 учебна година, ГИМНАЗИЯТА дължи своя авторитет на поколения ученици, завършили в нея средното си образование и постигнали в нея значими житейски успехи.

Днес те са специалисти в различни области на икономическия, стопанския, културния и политически живот – професорите Никифор Кашукеев, Димчо Илиев, Георги Гущеров, Велин Кръстев, Никола Ибришимов, Крум Ризванов, Борис Зографски, Илчо Димитров.

Направете запитване