Материална база - Профилирана гимназия "Христо Ботев"

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА С АКТУАЛНО ОБЗАВЕДЕНИ КАБИНЕТИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Гимназията разполага с 4 компютърни кабинета за обучение, в които има постоянен достъп до интернет. Разполагаме с модерна актова зала. Кабинетите обзаведени с интерактивни дисплеи и дъски, позволяват на учениците да презентират своите постижения по модерен и иновативен начин.

Училището

Експериментална зона по природни науки