Историята на Профилирана гимназия "Христо Ботев"

Създадена през далечната 1880/81 учебна година, ГИМНАЗИЯТА дължи своя авторитет на поколения ученици, завършили в нея средното си образование и постигнали в нея значими житейски успехи.
Днес те са специалисти в различни области на икономическия, стопанския, културния и политически живот – професорите Никифор Кашукеев, Димчо Илиев, Георги Гущеров, Велин Кръстев, Никола Ибришимов, Крум Ризванов, Борис Зографски, Илчо Димитров.

Гордеем се с изтъкнати представители на художествено-творческата интелегенция: Лео Конфорти, Стефан Сърбов, Олга Бояджиева, Михайл Чомаков, Никола Смочевски, Арон Аронов, Владимир Пешев, Донка Шишманова, Иван Тренев, Любомир Дяковски, Диман Панчев, Анна Петрова и много други.

Днес гимназията продължава да утвърждава визията си на водещо училище в образователната подготовка на учениците.

Из летописите на Гимназията

Дупница има просветни и културни традиции преди Освобождението. Те са свързани с наличието на българско съзнание и близостта на Рилския манастир, който се оформил като национално просветно средище.
Историческите извори сочат, че в града има училища още през втората половина на ХVІІ в. До освобождението в Дупница са открити две начални училища и едно трикласно.

Първият директор е Иван Каранов. Училището печели голяма популярност и набира много ученици.
Труден и мъчителен е пътят на новото училище. Двете десетилетия до края на ХІХ в. минават в борба за неговото съществуване.
Редуват се години на откриване и закриване на класове и едва от 1905 г. започва да работи без прекъсване, в този период все още „непълна гимназия”.
Разполага с нова сграда, построена през 1895 г. с помощта на държавата, известна като „Централно училище. Това е сградата, в която се помещава гимназията до днес.

Гражданството на Дупница не се помирява със закриването на Гимназията. Исканията за връщането на Гимназията са настоятелни и упорити. Със заповед № 1350 от 12 август 1936 г. в града отново се открива смесена гимназия.

От началото на 1938 г. се слага началото на патронен празник на училището. За патрон по предложение на местните власти за такъв е определен царят. Първият патронен празник през 1938 г. е съчетан и с друго забележително тържество. На 15 май 1938 г. се освещава  знамето на Гимназията, а  за кръстник е избран генерал Захари Доспевски – началникът на военния гарнизон в Дупница.

През тези години броят на учениците непрекъснато расте  и през 1942- 1943 г. достига 1370 ученици.
Със заповед на Министерството от 2 октомври 1942 г. Гимназията се разделя на Мъжка „Княз Борис Търновски”  и Девическа „Цар Симеон ІІ” .
След разделянето на Гимназията през 1942 г. директори са Михаил Христов и Стоян Тончев. Именно  разрастването на гимназията в края на 30-те г. на ХХ век налага построяване на пристройка към основната сграда, завършена на 6 декември 1937 г.
През 1942 г. е направена надстройка – трети eтаж с още 9 учебни стаи. Надстройката е завършена през 1943 г.
Обособените през есента на 1942 г. мъжка и девическа продължават да функционират и след 9 септември 1944 г., а имената  „Княз Борис Търновси” и „Цар Симеон ІІ” (за девическта) са заменени с „Христо Ботев” и „Христо Смирненски”
През този период директори са:  Петър Алексиев; Цено Дилов; Георги Илиев;. Стоичко Мирчев и от  1969 – 1992 г. Никола Николов
През учебната 1953 – 1954 г. в мъжката гимназия се приемат девойки и тя се нарича „Първа смесена гимназия”, а в девическата се записват момчета и тя се нарича „Втора смесена гимназия”. Първа гимназия има за свой патрон Христо Ботев, а Втора гимназия – Христо Смирненски. До 1962 г. двете гимназии учат на две смени в днешната сграда, а през 1962 г. Първа смесена гимназия се премества в новопостроената сграда в квартал Подина (сега Основно училище “Св.св.Кирил и Методий). С откриването на техникумите в града броят на учениците в гимназиите планово се ограничава, което довежда до обединението им през учебната 1969/1970 г. в една политехническа Гимназия  „Христо Ботев”. Обединената гимназия се настанява  в старата сграда – в началото се учи на две смени, а след това само на една.

През 1980 г. е честван 100- годишен юбилей от създаването на дупнишката Гимназия. По този повод държавният съвет на НРБ я награждава с орден „Народна република България І степен” за приноса и за българското образование.
От учебната 1987/1988 г. по решение на Министерство на народната просвета Гимназията се профилира с хуманитарен и природоматематически профил. Освен съществуващите специализирани паралелки в VIII  клас са открити и паралелки с разширено изучаване на български език и на биология.
От началото на 90 те години в Гимназията с приемен изпит се приемат в профилирани паралелки ученици, завършили 7 клас.
От 1993-1999 год. Директор на Гимназията е Йорданка Банска.
С цел привличане на ученици с актуални специалности през уч. 1995-96 се откриват паралелки «Икономика и мениджмънт» и « Банково дело».
През учебната 1997-1998 г. е осъществен прием на ученици в подготвителен клас/ след завършен 7 клас/ в три профила – «Математика», «Биология» и «Литература» с разширено изучаване на чужд език, които се запазват и до днес.
От 1999 г. до 2008 г. Директор на Гимназията е Надежда Ненкова Механджийска.
През 2004 год. в двора на Гимназията е открит бюст паметник на Христо Ботев.
От 2009 г. до 2021г.  Директор на Гимназия „Христо Ботев“ е Геновева Ризова.

От 2021 г. до 2023г. и.д. Директор на Гимназия “Христо Ботев” е Мария Гиздова.

От 2023г. и.д. Директор на Гимназия “Христо Ботев” е Гергана Миленкова.

От 2024 год. Директор на Профилирана гимназия “Христо Ботев” е Любомир Георгиев.