ДЗИ/НВО - Профилирана гимназия "Христо Ботев"

Дати за провеждане на ДЗИ през 2023 година

Проверяване на резултати от ДЗИ: https://infopriem.mon.bg/login

Дати за провеждане на НВО през 2022 година