Екипа на Профилирана гимназия "Христо Ботев"

Директор

Любомир Петров Георгиев

Заместник-директор по учебната дейност

Валентина Николаева Шаламанова

Заместник-директор административно-стопанска дейност

Росица Ушатова

Педагогически съветник

Милена Христова Дъбовска

Ръководител на направление ИКТ

инж. Владимир Стоичков Петров

Учител по история

Анелия Здравкова Андонова

Учител по

Учител по български език и литература и философия

Ваня Живкова Шангалова

Учител по английски език

Велислав Димитров Казаков

Учител по английски език

Веселка Милчова Лазова

Учител по български език и литература и руски език

Виолета Александрова Кузманова

Учител по физическо възпитание и спорт

Георги Петров Балабанов

Учител по Информатика и Информационни технологии

Гергана Костадинова Миленкова

Учител по философия

Дарина Николова Траянова

Учител по история и български език и литература

Димитрина Кирилова Зарева

Учител по икономически дисциплини, гражданско образование

Димитър Стойнев Кърнолски

Учител по биология и здравно образование

Учител по английски език

Евгения Минева Димитрова

Учител по английски език

Елена Димитрова Заркова

Учител по английски език

Елизабет Милчова Тодорова-Палакарска

Учител по немски език

Елисавета Йорданова Борисова

Учител по математика

Учител по физическо възпитание и спорт

Емануела Василева Гиздова

Учител по математика и информационни технологии

Жанета Любенова Иванова

Учител по физика и астрономия

Зоя Янкова Николова

Учител по изобразително изкуство

Иван Костадинов Бечков

Учител по английски език

Йоана Асенова Томова

Учител по география и икономика и гражданско образование

Калинка Методиева Стоилкова

Учител по информатика и информационни технологии

Катя Емилова Божкова

Учител по български език и литература

Лидия Костадинова Илиева

Учител по химия и опазване на околната среда, информационни технологии

Мариана Любенова Гюрова-Петрова

Учител по български език и литература

Мая Давидова Бучова

Учител по биология и здравно образование

Учител по философия и музика

Надя Йорданова Джоргова

Учител по английски език

Надя Николайчева Ортакчийска

Учител по български език и литература

Николина Димитрова Ждракова-Котева

Учител по история

Татяна Иванова Ангелова-Кръстовчева

Учител по математика

Тира Живкова Гьошкова

Учител по английски език и немски език 

Юлия Петрова Портарска

Учител по химия и опазване на околната среда

Юлия Шилегарска