Archive for the ‘Без категория’ Category

Конкурси за ученици от 8. до 12. клас

Ученическата група „Ние избираме“ по проект „Струва ли си вниманието“, с ръководител педагогическия съветник в училището Ирена Маврова, обявява следните конкурси: 1. За разказ, есе или стихотворение на теми: „Струва ли си да си насилник?“  и „Аз избирам спасение или падение“. Изисквания: за разказа и есето – обем до 2 страници, шрифт Times New Roman 14, с [...]

Националното състезание по финансова грамотност

На 20.02.2021 г. се проведе Националното състезание по финансова грамотност  във всички области на страната. Състезанието се организира от Министерството на образованието и науката. В него участваха ученици от V до XII клас без такса правоучастие, разпределени във възрастови групи. Това е поредното състезание, в което ученици от гимназията доказаха знанията си, като обраха призовите [...]

Участие в Националния кръг на олимпиадата по гражданско образование

На 8 май 2021 г.  се проведе националният кръг на олимпиадата по гражданско образование, в който взе участие ученичката от ПГ „Христо Ботев“ Венислава Малкочева от от XI „д“ клас. Тя бе класирана с проекта по гражданско образование „Светът на книгите“, разработен в екип с Анжело Зафиров от XI  „д“ клас под ръководството на Димитрина [...]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory