Национално състезание по български език и литература „Стъпала на знанието“.

 
Отличия
Дея Милтанова от 8 „А“ клас и Андрей Лумбев от 9 „В“ клас получиха медали за отлично представяне в националното състезание по български език и литература „Стъпала на знанието“. Отличието е за цялостното им представяне в трите кръга, провеждали се през цялата учебна година. Първият и третият кръг са разновидности на тестови задачи, съобразени с учебния материал по предмета, а вторият кръг е писане на есе във връзка с изучавано литературно произведение. И трите кръга се провеждат на място, в училище, в определен ден и час от организаторите на състезанието и Сдружение „10 книги“. Дея и Андрей имат максимален общ брой точки от трите кръга. Техен учител по български език и литература е Ваня Шангалова.
През учебната година в състезанието „Стъпала на знанието“ участваха ученици от осми „А“, осми „Б“ и девети „В“ клас с учители В. Шангалова и Даниела Георгиева, като част от учениците също са с отлично представяне. Имената на получилите най-висок брой точки се публикуват на сайта на СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет „Славянски филологии“.
Медал и грамота за престижно трето място за представяне с есе на тема „Силата на духа“ получи Андрей Лумбев от СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново, където в журито участваха университетски преподаватели и учители по философия и история и цивилизация. В този конкурс Андрей участва за втора поредна година, мотивиран от класния си ръководител и ст. учител по философия и български език и литература В. Шангалова, която също е удостоена с грамота. Поздравления и за учителя по история и цивилизация, Анелия Андонова, за историческите познания на учениците!