Проект „Ръка за ръка“

Днес се проведе поредното мероприятие по повод 140-годишнината на Профилирана гимназия „ Христо Ботев“ – открит урок на тема „Ръка за ръка“.

В урока участваха ученици от ХI „а“  клас, разделени на 8 отбора, под ръководството на г-жа Силвия Боянова и г-жа Яна Анастасова. Целта на проекта бе развитие на уменията за екипна работа и осъществяване на междупредметни връзки. Знанията по математика и физика бяха използвани от учениците при решаването на интересни математически и физични задачи. Всички проекти се представиха чрез софтуерни приложения, разработени в обучението по информатика.