“Обърната класна стая“

   

Обърнахме представите за един учебен час по физика и астрономия с модела “Обърната класна стая“.