НП “Заедно в изкуствата и в спорта”

На 06.04.2023 г. се проведоха творческите изяви по Национална програма “Заедно в изкуствата и в спорта”. Стартът бе даден от клубовете в Модул 1 “Изкуства” на Профилирана гимназия “Христо Ботев”.