На финала – “Възрожденски загадки”.

На финала – “Възрожденски загадки”.