Кръгла маса по философия, на тема „Утопии и антиутопии“.

 
На 24 април от 10:00 ч. в зала 114 на I корпус на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе петата по ред Кръгла маса по философия, на тема „Утопии и антиутопии“, в която се включиха и демонстрираха философските си интереси и познания учениците: Андрей Лумбев от 9 „В“ клас, Алекс Единакова /11 „А“ клас/, Яна Демиревска /11 „Г“ клас/, ученичките от 11 „В“ клас: Виктория Кръстева, Диана Стоянова, Ана–Мария Георгиева и Ванеса Владимирова, както и Христина Джелепова от 12 „В“ клас. Ръководители от страна на ПГ „Христо Ботев“ бяха учителите Ваня Шангалова, Надя Джоргова, Велислава Горова. Учениците представиха свои есета, доклади, презентации, участваха в дискусия по темата, изслушаха докладите на преподаватели и студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски“.
Кръглата маса е организирана в рамките на проекта „Промяна, Криза, Език – разграничаване на ежедневните от научните дискурси по COVID темата“ към фонд „Научни изследвания“ на МОН.
Предметно поле на кръглата маса бяха аспектите:
• Какво е утопия и антиутопия – един съвременен прочит;
• Актуалност на класическите утопични и антиутопични романи. Кои утопии са класически?
• Пресечната точка на различните дискурси по темата: философски, литературен, политически и др.
• Кои са утопиите на XXI век? Можем ли да говорим за „Новите утопии“?
• Актуалност на темата за антиутопичното в съвременните „пост-апокалиптични“ сюжети в изкуството: литературата, киното и т.н.
Поздравления за всички участници и организаторите!