Компютърната работилница част от дейностите по Национална програма “Иновации в действие”

Състезанието в компютърната работилница част от дейностите по Национална програма “Иновации в действие” започна.

Кой ще бъде победител?