Европейска олимпиада по статистика

Ученичката Дея Милтанова от VIIIA клас се представи отлично на националния кръг на Европейската олимпиада по статистика. В пъри кръг учениците трябваше да решат 3 теста, а във втори – да изготвят презентация, използваайки данни, предоставени от националния статистически институт.
Поздравления за Дея Милтанова и ръководителя – г-жа Тира Гьошкова!