ЕСЕННО АСТРОПАРТИ

УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПГ „ХРИСТО БОТЕВ“ В ЕСЕННО АСТРОПАРТИ

На 4 и 5 ноември 2022 г. в гр. Вършец се проведе поредното Есенно астропарти със съдействието на Фондация ЕВРИКА, Регионално управление на образованието – Монтана и СУ „ Иван Вазов” – гр. Вършец, в което взеха участие над 70 ученици от цяла България. Целта му бе да се популяризират сред учениците постиженията в областта на астрономията и чрез срещата с изявени български учени да се мотивира развитието на интерес към астрономията.

В астропартито като външни лектори участваха доц. д-р Владимир Божилов, д-р Георги Латев, д-р Александър Куртенков, Димитър Кокотанеков, Иво Джокин,  Боряна Бончева и астрономи от Астрономическа асоциация – София.

Учениците имаха възможност да научат за нови светове в Космоса, как се е измервало времето в миналото и как се измерва сега, за български открия, свързани с някои звезди и екзопланети, а също така да направят квадрант, с който да определят височината на  Полярната звезда над хоризонта и географската ширина, на която се намират участниците.

ПГ „Христо Ботев“ бе представена от 7 ученици под ръководството на г-жа Силвия Боянова.