Препис на “История славянобългарска”

Препис на "История славянобългарска"

Във връзка с 260 години от създаването на „История славянобългарска“ и 300 години от рождението на Паисий Хилендарски учителите по история и цивилизация и по български език и литература подеха инициатива по преписване на Паисиевия труд. От Деня на народните будители, 1 ноември, до 24 май, Деня на писмеността в това начинание се включиха 150 учители и ученици.
В навечерието на патронния празник на Гимназията благодарим на всички участници. Пожеланията ни са възрожденският дух да се запазва и предава през поколенията, така че да пребъдат българското слово, традиции, култура, да съхраняваме своята идентичност и ценности през времето. Ние всички сме тези, от които това зависи.