Осъществяване на синхронно обучение в електронна среда

Уважаеми ученици и родители,

В изпълнение на заповед № РД 01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап.

В периода 29.10.2020 г.  – 12.11.2020 г. обучението в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница ще се осъществява синхронно в електронна среда. При провеждане на синхронно обучение в електронна среда се поставят отсъствия и оценки на учениците. Учениците са длъжни да присъстват в учебните часове.

Учебните занятия ще се провеждат в реално време в платформата Teams. Всеки ученик има предоставено потребителско име и парола за достъп до профила си в Teams. По всички  учебни предмети, които изучава ученикът има сформирани класни стаи от учителите, в които ще се осъществява обучението. Всеки ученик от профила си има възможност да влезе в стаята по учебния предмет от седмичното разписание за деня.

Продължителността на учебния час е 40 минути, междучасията са с продължителност 10 минути, а голямото междучасие – 20 мин. Графикът с новата продължителност на часовете е заложен в разписанието на класовете от 29.10.2020 г. – 12.11.2020 г. и учениците могат да го виждат в реално време.

При възникнали проблеми с потребителски имена и пароли учениците да се обръщат към класните ръководители.

Моля за съдействие от страна на родителите за успешното реализиране на учебния процес в електронна среда от разстояние в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница.


Мерки за безопасно провеждане на дистанционно обучение в дигитална среда

Мерки за безопасно провеждане на дистанционно обучение в дигитална среда


Ученици от гимназията взеха участие в Деня на българската община

На 12 октомври – Денят на българската община, учениците: Георги Симеонов от 11 „а“ клас, Дария Асенова от 11 „б“ клас, Ивелина Георгиева от 11 „в“ клас, Борислав Кирилов от 12 „а“ клас и Мария Иванова от 12 „д“ клас,  взеха участие в заседание на „местния парламент“.

Събитието се организира от Община Дупница, Общинския съвет и Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта. Учениците се запознаха с работата на местната власт и споделиха своите идеи за превръщането на град Дупница в привлекателно място за живот.

В ролята на председател на Общинския съвет влезе Борислав Кирилов от 12 „а“ клас. Останалите ученици се превъплътиха в ролята на общински съветници. В рамките на приетия дневен ред на „заседанието“ младежите обсъдиха възможностите за развитие на Община Дупница в сферите на спорта, културата и екологията. Най- активен „съветник“ бе Георги Симеонов от 11 „а“ клас, като предложи аргументирани идеи за различните обсъждани сфери. На импровизираното „заседание на Общинския съвет“ учениците приеха декларация за взаимодействие между Община Дупница и младите хора. Те попълниха и анкета, с която оцениха качеството на живот в общината и дадоха своите писмени предложения за развитието й.


Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory