Необикновен час по Биология и здравно образование

Днес учениците от X а клас имаха необикновен час по Биология и здравно образование на тема:
“Наука на сцена!”. Те разработиха и представиха креативни проекти. В работа си всеки ученик разбра необходимостта от екологична култура и съзнание с цел опазване на околната среда и биоразнообразието на видовете. Поздравления за г-жа Донка Милушева, която успя да провокира интереса на учениците си!