Списъци на класираните ученици на първи етап в Профилирана гимназия „Христо Ботев“

Списък първи етап профил Математически

Списък първи етап профил Природни науки

Списък първи етап профил Хуманитарни науки

Списък първи етап специалност Приложно програмиране – Приложен програмист


„Възрожденски загадки“

На 20.06.2022 г. учениците от IX б, IX в и IX г клас от ПГ „Христо Ботев“ участваха в интердисциплинарен урок на тема „Възрожденски загадки“, подготвен от Димитрина Зарева – учител по история и цивилизации, Даниела Георгиева и Виолета Кузманова – учители по български език и литература. Под формата на състезание за търсене на паметници на бележити дупничани, учениците откриваха и решаваха загадки, свързани с периода на Българското възраждане. Приложени бяха разнообразни интерактивни методи и прийоми.
Учениците се представиха отлично, а победител е отборът на IX б клас.

Прием 2022-2023 учебна година

БРОШУРА ПРИЕМ 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

График за записване на ученици

Първи етап на класиране – срок за записване на приетите ученици: 13.07. – 15.07.2022 г.

Втори етап на класиране – срок за записване на приетите ученици: 21.07. – 22.07.2022 г.

Трети етап на класиране – срок за записване на приетите ученици: 01.08. – 02.08.2022 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА: от 08:00 часа до 18:00 часа – за първи, втори и трети етап на записване

Записването на приетите ученици се осъществява след предоставяне на:

  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на удостоверение за преместване (може да бъде получено и по служебен път).

При записването на учениците се попълват заявления по образец предоставени на място от комисията по записване!


Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory