Ваканции и неучебни дни

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна  за І-ХІ клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна  за  ХІІ клас

Неучебни дни

19.05.2023 г. – ДЗИ по български език и литература

23.05.2022 г. – Втори ДЗИ

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година

06.02.2023 г.  за І-ХІI клас

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година

16.05.2023 г. – XII клас (13 учебни седмици)

30.06.2023 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)

30.06.2023 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )

 Неучебни дни, но присъствени дни 

12.05.2023 г. – Ден на предизвикателството

25.05.2023 г. – Ден за училищни, просветни и културни дейности

02.06.2023 г. – Патронен празник на училището

15.06.2023 г. – Спортен празник

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory