Прием

ЗАПОВЕД №РД06-120-29.04.2020г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

Приложение № 1

Брошура прием 2020-2021 учебна година

График за записване на ученици

Срок за записване на приетите ученици на Първи етап на класиране: 14.07. – 16.07.2020 г.

Срок за записване на приетите ученици на Втори етап на класиране: 21.07. – 22.07.2020 г.

Срок за записване на приетите ученици на Трети етап на класиране: 30.07.2020 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА: от 08:00 часа до 18:00 часа – за първи, втори и трети етап на записване

Записването на приетите ученици се осъществява след предоставяне на:

  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на удостоверение за преместване (може да бъде получено и по служебен път).

При записването на учениците се попълват заявления по образец предоставени на място от комисията по записване!

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (VII КЛАС)

1. Профил “МАТЕМАТИЧЕСКИ”  с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка – 26 ученици
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА:Математика, Информатика
БАЛ = 2*Тест БЕЛ+2*Тест Мат.+Мат.7кл +БЕЛ.7кл - превърнати по скалата за точки
2. Профил “ПРИРОДНИ НАУКИ”  с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка – 26 ученици
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА:Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда
БАЛ = 2*Тест БЕЛ+2*Тест Мат.+Биол.7кл+БЕЛ.7кл - превърнати по скалата за точки
3. Профил “ХУМАНИТАРНИ НАУКИ”  с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка – 26 ученици
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА:Български език и литература, История и цивилизация
БАЛ = 2*Тест БЕЛ+2*Тест Мат.+БЕЛ.7кл +Ист.7кл - превърнати по скалата за точки
4. Профил “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”  с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка – 26 ученици
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА: Предприемачество, Информационни технологии
БАЛ = 2*Тест БЕЛ+2*Тест Мат.+Мат.7кл +БЕЛ.7кл - превърнати по скалата за точки
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory