Учители

Име Презиме Фамилия Длъжност
1 Мария Михайлова Гиздова Директор
2 Яна Евгениева Анастасова Заместник-директор по учебната дейност
3 Гергана Василева Рашева Заместник-директор по учебната дейност
4 Милена Христова Дъбовска Педагогически съветник
5 Владимир Стоичков Петров ръководител на направление ИКТ
6 Юлия Петрова Портарска учител по английски език  и немски език 
7 Ваня Живкова Шангалова учител по български език и литература и философия
8 Лидия Костадинова Илиева учител по български език и литература
9 Виолета Александрова Кузманова учител по български език и литература и руски език
10 Николина Димитрова Ждракова-Котева учител по български език и литература
11 Мая Давидова Бучова учител по български език и литература
12 Даниела Василева Георгиева учител по български език и литература
13 Веселка Милчова Лазова учител по английски език
14 Евгения Минева Димитрова учител по английски език
15 Йоана Асенова Томова учител по английски език
16 Надя Николайчева Ортакчийска учител по английски език
17 Елизабет Милчова Тодорова-Палакарска учител по английски език
18 Велислав Димитров Казаков учител по английски език
19 Елена Димитрова Заркова учител по английски език
20 Елисавета Йорданова Борисова учител по немски език
21 Диана Тончева Шекерлийска учител по френски език
22 Екатерина Владимирова Петрова учител по математика
23 Тира Живкова Гьошкова учител по математика
24 Елка Асенова Кирилова учител по математика
25 Жанета Любенова Иванова учител по математика, информационни технологии
26 Гергана Костадинова Миленкова учител по информатика и информационни технологии
27 Катя Емилова Божкова учител по информатика и информационни технологии
28 Дарина Николова Траянова учител по философия
29 Димитрина Кирилова Зарева учител по история и български език и литература
30 Анелия Здравкова Андонова учител по история
31 Татяна Иванова Кръстовчева учител по история
32 Донка Стойнева Милушева-Василева учител по биология и здравно образование
33 Милена Димитрова Челенкова учител по биология и здравно образование
34 Калинка Методиева Стоилкова учител по география и икономика, гражданско образование
35 Валентина Николаева Шаламанова учител по география и икономика, гражданско образование
36 Юлия Кирилова Шилегарска учител по химия и опазване на околната среда
37 Мариана Любенова Петрова учител по химия и опазване на околната среда, информационни технологии
38 Силвия Георгиева Боянова учител по физика, информатика и информационни технологии
39 Зоя Янкова Николова учител по физика и астрономия
40 Надя Йорданова Джоргова учител по философия и музика
41 Иван Костадинов Бечков учител по изобразително изкуство
42 Димитър Стойнев Кърнолски учител по икономически дисциплини, гражданско образование
43 Любомир Петров Георгиев учител по физическо възпитание и спорт
44 Емануела Василева Гиздова учител по физическо възпитание и спорт
45 Георги Петров Балабанов учител по физическо възпитание и спорт
46 Ани Христова Паризова завеждащ, административна служба
47 Маргарита Николова Кондева-Велинова домакин
48 Иванка Христова Петрова чистач/ хигиенист
49 Стефка Николова Михайлова чистач/ хигиенист
50 Росица Руменова Бонева-Смучевска чистач/ хигиенист
51 Калинка Йорданова Лещанска чистач/ хигиенист
52 Спас Асенов Бангеов огняр
53 Петър Христов Петров общ работник

 

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory