Учители

Име Презиме Фамилия Длъжност
1 Геновева Стефанова Ризова Директор
2 Мария Михайлова Фалина-Гиздова Заместник директор
3 Ирена Иванова Маврова Педагогически съветник
4 Юлия Петрова Портарска учител по немски език и английски език
5 Ваня Живкова Шангалова учител по български език и литература
6 Лидия Костадинова Илиева учител по български език и литература
7 Виолета Александрова Кузманова учител по български език и литература и руски език
8 Николина Димитрова Ждракова-Котева учител по български език и литература
9 Мая Давидова Бучова учител по български език и литература
10 Даниела Василева Георгиева учител по български език и литература
11 Гергана Александрова Цекова-Тонева учител по английски език
12 Евгения Минева Димитрова учител по английски език
13 Яна Михайлова Андонова учител по английски език
14 Надя Николайчева Ортакчийска учител по английски език
15 Елизабет Милчова Тодорова-Палакарска учител по английски език
16 Дарина Николова Траянова учител по философия
17 Елена Димитрова Заркова учител по английски език
18 Емилия Йорданова Тимчева учител по немски език
19 Весела Христова Борисова учител по френски език
20 Екатерина Владимирова Петрова учител по математика
21 Тира Живкова Гьошкова учител по математика
22 Елка Асенова Кирилова учител по математика
23 Жанета Любенова Иванова учител по математика, инф. технологии
24 Гергана Костадинова Миленкова учител по информационни технологии
25 Яна Евгениева Анастасова Ръководител на направление ИКТ
26 Катя Емилова Божкова учител по информационни технологии
27 Димитрина Кирилова Зарева учител по история и български език и литература
28 Анелия Здравкова Андонова учител по история
29 Татяна Иванова Кръстовчева учител по история
30 Донка Стойнева Милушева-Василева учител по биология
31 Милена Димитрова Челенкова учител по биология
32 Калинка Методиева Стоилкова учител по география
33 Валентина Николаева Шаламанова учител по география
34 Юлия Кирилова Шилегарска учител по химия
35 Мариана Любенова Петрова учител по химия и инф. технологии
36 Силвия Георгиева Боянова учител по физика
37 Зоя Янкова Николова учител по физика
38 Надя Йорданова Джоргова учител по музика
39 Иван Костадинов Бечков учител по изобразително икуство
40 Димитър Стойнев Кърнолски учител по икономически дисциплини
41 Асен Сотиров Илиев учител по физ.възпитание и спорт
42 Емануела Василева Гиздова учител по физ.възпитание и спорт
43 Георги Петров Балабанов учител по физ.възпитание и спорт
44 Ани Христова Паризова завеждащ, административна служба
45 Маргарита Николова Кондева-Велинова домакин
46 Иванка Христова Петрова чистач/ хигиенист
47 Стефка Николова Михайлова чистач/ хигиенист
48 Росица Руменова Бонева-Смучевска чистач/ хигиенист
49 Бистра Николова Иванова чистач/ хигиенист
50 Спас Асенов Бангеов огняр
51 Кирчо Стефанов Киров огняр

 

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory