Начало

IMG_111 copy

Уважаеми родители,
Скъпи ученици,

Имаме удоволствието
да Ви посрещнем на сайта
на ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ „

 

 

Профилирана гимназия „Христо Ботев”  е уважавано учебно заведение с над  135 годишна история.
В Профилирана гимназия “ Христо Ботев“,  гр. Дупница се обучават над 600 ученици в 24 паралелки, обособени в следните профили: „Математически“ - ПП - Математика, Информатика ; „Природни науки“ -  ПП – Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда; „Хуманитарен науки“ – ПП - Български език и литература, История и цивилизация ; “Предприемачески“ – ПП - Предприемачество, Информационни технологии; “Обществени науки” – ПП - География и икономика, Чужд език, изучаван в първи гимназиален етап.
Училището успешно съчетава българските  културно-просветни традиции с европейските стандарти в образованието.
Учебният процес  дава задълбочени знания във всички научни области.
Целта е всеки ученик да получи солидно образование, но не само като набор от факти, а като умения за научно мислене  способност да се прилагат на практика овладените теоретични знания.
Езиковото обучение в училището се основава на най-съвременни методи и модерни учебни пособия. Интензивната  чуждоезикова подготовка осигурява придобиване на сериозни комуникативни умения.
Формирането на физическа култура у децата разглеждаме като неразделна част от умственото и духовното им развитие и израстването им като пълноценни личности.

В основата на отличните резултати на учениците от Профилирана гимназия „ Христо Ботев” са ефективните методи на преподаване, които се дължат на високото академично ниво на преподавателите и задълбочената им научна подготовка за всеки учебен час.

Добре дошли в ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ !

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory