Свободни места

Свободни места за учебната 2022/2023 година към 16.02.2023 г.

Клас Профил/специалност Записани ученици Свободни места
VIII а Математически 27 0
VIII б Природни науки 28 0
VIII в Хуманитарни науки 26 0
VIII г Приложно Програмиране 26 0
IX а Математически 26 0
IX б Природни науки 26 0
IX в Хуманитарни науки 26 0
IX г Приложно Програмиране 28 0
X а Математически 29 0
X б Природни науки 30 0
X в Хуманитарни науки 26 0
X г Предприемачески 29 1
XI а Математически 26 0
XI б Природни науки 28 0
XI в Хуманитарни науки 26 0
XI г Предприемачески 27 0
XI д Софтуерни и хардуерни науки 27 0
XII a Математически 27 0
XII б Природни науки 27 0
XII в Хуманитарни науки 26 0
XII г Предприемачески 26 0
XII д Обществени науки 25 1


Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory