„Уча и се забавлявам, уча и успявам.“

На 09.06.2022г., бе проведен интердисциплинарен урок на тема: „Звукови вълни (звук)“ – , в който бяха използвани междупредметни връзки между физика и астрономия, информатика, биология и музика.

За усвояване на учебния материал бе приложен модела „Обърната класна стая“: учениците предварително се запознават с учебния материал в подготвен от учителя клип – https://youtu.be/NeePlFU-leQ, а след това попълват работен лист. Останалите дейности се провеждат в клас.

Часът бе открит от Здравко Чучуганов, който демонстрира проект по информатика „Компютърът пее“, като за реализирането му бе използвана среда за програмиране  makecode.microbit.org  и micro:bit – малък програмируем компютър.  Той обърна внимание на различните ноти и как те се представят в компютърна програма.

Поради своята същност звукът може да се разглежда в два аспекта: като психофизиологично възприятие, регистрирано от ухото на човека; и като физично явление. Това налага при описанието на звуковите явления да се въведат и двата типа характеристики на звука: физични и психофизиологични. За правилното разграничаване на тези характеристики бяха използвани различни методи – беседа, проблемна ситуация и др. Както винаги особено интересни на учениците бяха предложените опити на звукови явления – резонанс, отражение и поглъщане. Диана, Диляна, Божидар и Кирил от 9 „б“ клас се включиха с демонстрации на резонанс със стъклени чаши, принципа на действие на струнните музикални инструменти и на медицинските слушалки, зависимостта между честотата на трептене и дължината на пластинка.

Как работи човешкото ухо, какво е шум, как той влияе върху човешкото тяло, как можем да намалим вредния шум – тези въпроси бяха разгледани чрез различни примери. За проверка на научено бе предвиден тест-игра – софтуерен проект, изготвен от ученици от 11 клас по информатика.

В края на часа имаше изненада – изпълнение на гайда (един от най-българските музикални инструменти) от музикантите Методи Методиев и Георги Мазников. Отправям специални благодарности за това, че приеха поканата и показаха красотата на българския фолклор.

Участници бяха учениците от 9 „б“ клас под ръководството на Силвия Боянова – учител по информатика, физика и астрономия, а гости на урока – г-жа Гиздова – директор на училището, г-жа Анастасова – зам.-директор, и колеги.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory