„Уча и се забавлявам, уча и успявам.“

На 4 и 5 Юни в гр. Девин се проведе втори етап на Иновационен лагер на тема: „Кръгова икономика, суровини и природни ресурси“ по Екопредприемачество. Учениците участваха в WORKSHOP, където генерираха предприемачески идеи в областта на Екологията. Участниците изчислиха своя екологичен отпечатък върху околната среда чрез тест от 17 въпроса. В заключителния етап на иновационния лагер бяха раздадени сертификати за участие.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory