Повод за гордост

 

 

 

 

 

 

 

 

На ежегодните награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование за поощряване на педагогически специалисти в образователните институции на територията на област Кюстендил бяха удостоени:

  1. Ирена Иванова Маврова – педагогически съветник в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница с ежегодна награда за високи постижения в предучилищното и училищното образование за поощряване на педагогически специалисти в образователните институции на територията на област Кюстендил в подкатегория „Педагогически съветници, ресурсни учители, логопеди и психолози“.
  2. Екатерина Владимирова Петрова – старши учител по математика  в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница, с ежегодна награда за високи постижения в предучилищното и училищното образование, за поощряване на педагогически специалисти в образователните институции на територията на област Кюстендил, в подкатегория „Педагогически специалисти по общообразователна и профилирана подготовка в прогимназиален и гимназиален етап“.

Честито!

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory