Съобщение за присъствени учебни занятия и обучение от разстояние в електронна среда за периода: 12.10.2021 г. – 10.11.2021 г.

Уважаеми родители и ученици,

Поради високо ниво на заболеваемост в област Кюстендил и взето решение от Областния щаб за превенция и предотвратяване разпространението на вирус COVID – 19 на територията на област Кюстендил за въвеждане на ротационен принцип на обучение, за учениците от област Кюстендил за периода от 12.10.2021 г. до 10.11.2021 г. включително.

До получаване на заповед от министъра на образованието обучението следва да се провежда по следния график:

  • за периода от 12.10.2021 г. до 22.10.2021 г. включително, учениците от VIII и XII клас се обучават присъствено, а учениците от  IX, X и XI клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда;
  • за периода от 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г. включително и от 02.11.2021 г. до 05.11.2021 г. включително учениците от IX, X и XI клас се обучават присъствено, а учениците от VIII и XII клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда;
  • за периода от 08.11.2021 г. до 10.11.2021 г. включително, учениците от VIII и XII клас се обучават присъствено, а учениците от IX, X и XI клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

Присъственото обучение се провежда в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа в условията на COVID – 19, публикувани и на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

Учебните занятия за класовете, които не са във присъствено обучение ще продължат да се  провеждат в реално време в платформата Microsoft Teams.

Продължителността на учебния час за присъствено обучение и обучение от разстояние (синхронно) в електронна среда е 40 минути, междучасията са с продължителност 10 минути, а голямото междучасие – 20 минути.

Графикът с новата продължителност на часовете е заложен в разписанието на класовете от 12.10.2021 г.  – 10.11.2021 г. и учениците могат да го виждат в реално време.

Уважаеми родители,

Моля за съдействие от ваша страна и за повишена ангажираност по отношение  обучението на учениците и спазване  на противоепидемичните мерки.

Бъдете здрави!

Мария Гиздова – директор на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory