Откриване на учебната 2021/2022 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми ученици и родители,

Откриването на учебната 2021/2022 година ще се извърши присъствено, на открито при спазване на задължителните и препоръчителните мерки от Насоките за обучение и действие в условия на извънредна епидемична обстановка в училищата като:

  1. Официално присъствено откриване ще се състои само за новопостъпилите ученици от VIII клас и техните родители. Събитието ще се проведе пред сградата на училището, с начален час в 9:30 часа.;
  2. За учениците от IX, X, XI и  XII клас ще се проведе единствено час на класа с класните ръководители от 10:30 ч. до 11:30 ч.;
  3. Носенето на защитна маска за лице в училище, по време на извънредната епидемична обстановка е задължително.

Ръководството и екипът на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ пожелава на всички здрава, спокойна и присъствена учебна година.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory