„Струва ли си вниманието?“

На 27.04.2021 г., по ученически проект „Струва ли си вниманието?“, на група „Ние избираме“ се проведе тренинг в ПГ „Христо Ботев“ гр. Дупница с ученици от 8 „г“, 9 „а“, 9 „б“, 9 „в“, 9 „г“ и 9 „д“ класове.

Учениците дискутираха по темата: „Насилието, тормоза и агресията в училището, семейството и обществото“ с ръководителя на проекта, педагогическият съветник Ирена Маврова и с психологa Силвия Димитрова от Сдружение „Знание, успех, промяна“.  Участниците бяха разделени на малки групи, в които беседваха за различните форми на насилието – физическо, психическо и сексуално.  След това представяха своята работа пред  голямата група и взаимно извеждаха изводи по темата.

Срещата завърши с гледане и обсъждане на късометражен филм „Ти решаваш“. Учениците разбраха, че конфликтите в училище, семейството или обществото могат да се решават по конструктивен начин чрез зачитане личността на Другия.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory