Европейска олимпиада по статистика

Нашата гимназия взе участие в Европейската олимпиада по статистика с 2 отбора:

  1. Йордан Владимиров  и Георги Боцев
  2. Георги Симеонов и Мирела Димитрова

Националният кръг се проведе в два етапа:

  • Първи етап – Учениците решават  3 теста, свързани с основни понятия на статистиката и интерпретиране на статистически текст.
  • Втори етап – Анализ на статистически данни и изработване на презентация. И двата отбора успешно преминаха и двата кръга .

Освен получените грамоти от отборите, по договор между НСИ и Икономически университет Варна  са представени получените резултати на учениците, като те могат да им послужат за прием в специалност „Статистика“.

Поздравления на участниците и техните ръководители!

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory