Конкурс за създаване на оригинален проект за лого

 

 

 

 

По повод 140-годишнината на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница се организира конкурс за създаване на оригинален проект за лого на всеки профил в училището.

Условия за участие:

  • В конкурса могат участват ученици от всички класове на гимназията.
  • Всяко лого  трябва да притежава  ясна и запомняща се визия, добра четливост и разпознаваемост.
  • Всеки проект изпращайте в срок до 15.05.2021 г., на адрес: hr_botev.dupnica@abv.bg.

Профили, за които трябва да бъдат създадени проектите за лого:

  • „Математически“ – профилиращи предмети: математика, информатика;
  •  „Природни науки“ – профилиращи предмети: биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда;
  • „Хуманитарен науки“ – профилиращи предмети: български език и литература, история и цивилизация;
  • „Предприемачески“ – профилиращи предмети: предприемачество, информационни технологии;
  • „Обществени науки“ – профилиращи предмети: география и икономика, чужд език, изучаван в първи гимназиален етап;
  • „Софтуерни и хардуерни науки“ – профилиращи предмети: информатика, информационни технологии;
  • Специалност – Приложно програмиране, професия – Приложен програмист.

С участието си в конкурса, авторите дават съгласие проектите им да бъдат публикувани и използвани от училището!

Победителите в конкурса ще бъдат наградени!

Пожелаваме успех на всички участници в конкурса!

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory