МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ЦЕРН „ТЕРАПИЯ С ЧАСТИЦИ“ 2021

На 26.03.2021 г. се проведе първият за България майсторски клас „Терапия с частици“.

Събитието бе организирано от IPPOG (International Particle Physics Outreach Group), Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, SEEIIST и съдействието на OSOS (Отворени училища за отворено общество) и е част от програмата на майсторските класове на IPPOG в България.

Майсторският клас по „Терапия с частици“ показва нагледно значимостта на фундаменталните изследвания за приложения в медицината и полезността им за обществото.

Участници от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница бяха Моника Пеянска, Михаела Стоилова, Полина Стойнева и Виктория Костадинова, под ръководството на г-жа Силвия Боянова – учител по физика и астрономия. Те се запознаха с използваните техники за лечение на онкологични заболявания чрез облъчване с фотонно лъчение и ускорени снопове заредени частици (протони или въглеродни йони).

Много интересни презентации по темите „Въведение в радиотерапията“ и „Ускорители на частици в медицината“ бяха представени от Борислав Павлов и Пейчо Петков от СУ “Св. Кл. Охридски“, след което във виртуална разходка се запознаха със същността на експеримента ALICE в ЦЕРН. В практическата част участниците имаха възможност да използват специализирания софтуер matRad (създаден в Център за изследване на рака DKFZ в гр. Хайделберг, Германия), да разработят план за лъчелечение и да сравнят резултатите от облъчване с фотони и ускорени снопове заредени частици. Стана ясно, че терапията с частици може да има жизненоважна роля при лечението на рака, а също и че облъчването с протони може да бъде по-безопасно в сравнение с облъчване с фотони. Много е важно екипът от специалисти да анализира всеки конкретен случай и да направи правилен план за лъчелечение.

Накрая тези резултати бяха обсъдени с техни връстници от Португалия, Северна Македония, Косово и Хърватска, както и с експерти в областта на адонната терапия.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory