Отбелязване на Благовещение и Ден на търпението

В дните от 22.03 до 25.03.2021 година ученици и учители от ПГ „Христо Ботев“ получаваха материали, свързани с Деня на търпението, от педагогическия съветник в училището.  Бяха проведени часове на класа в 8. и 9. клас на тема „Благовещение – ден на търпението“. Учениците бяха запознати с презентация по темата от педагогическия съветник, а след това дискутираха и търсеха отговори на различни въпроси. С помощта на класните ръководители и педагогическия съветник учениците свързаха темата: „Ден на търпението“ с празника Благовещение и направиха изводи, че както майката е търпелива при износването на живота, така и ние трябва да проявяваме търпение в различни ситуации. Осъществиха междупредметна връзка с литературата и философията и свързаха темата с природата, спорта и  своите хобита.

Учениците осъзнаха, че природата учи човек на търпение и хармония, че не всичко зависи от нас самите. Откриха търпението в любовта на родителите си и загрижеността на учителите си. Обсъждаха притчата „Пеперудата и човекът“. Осъзнаха, че в стремежа да помогнем, понякога вредим. Споделиха, че за хубавите неща и за поставените цели трябва време, а не избързване. Според учениците от тези класове търпението е баланс и хармония във взаимоотношенията, самоконтрол и ключова част от успеха.

В края на часовете всеки клас избра най-търпелив съученик и най-търпелив учител.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory