Информационна беседа на тема: „Децата, младежите и семействата в условията на COVID – 19 „

Със започването на новата учебна година, екипът на ЦОП „За да има щастие в детските очи“, възобновява посещенията си в училищата.

Екипът на ЦОП проведе информационна беседа на тема : „Децата, младежите и семействата в условията на COVID – 19 „. Беседата беше проведена в ПГ „Христо Ботев“ – гр. Дупница с ученици от 10 „а“ клас, спазвайки всички противоепидемични мерки в училищна среда. Целта на посещението беше намаляване на тревожността и запазване на психичното здраве в кризисна ситуация „Как да се справим с кризата – COVID -19″. По време на проведената беседа учениците взеха активно участие и споделиха своето мнение по темата. Стигнаха до извода, че всички ние осъзнаваме, че живеем в кризисна ситуация и няма мнoго голяма промяна в ежедневнието им. Според учениците медиите преувeличават за заболяването и внасят смут, тревожност и страх в обществото. По време на представената презентация на децата бяха предложени варианти за намаляване на стреса и напрежението породено от информацията, която всекидневно им се представя.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory