Archive for юни, 2021

Иновации в действие

В продължение на няколко дни през изминалата седмица се извършваха дейности по изпълнение НП „Иновации в действие“ МОДУЛ 1 И 2 „МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ И ФОРУМИ ЗА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“. Група ученици и учители от Гимназията посетиха Общинско Иновативно Средно училище „Димитър Талев“, гр. Добрич. На срещата присъства и група [...]

В края на учебната година творческото настроение не спира!

Учениците от 9″б“ клас проявиха творчество и креативност в продължение на няколко часа по БЕЛ/ИУЧ под ръководството на г-жа Котева. Те изработиха свои карти – мисловни или асоциативни, свързани с баладата на Христо Ботев „Хаджи Димитър“. Всеки според своите възможности показа гледната си точка към времето и пространството, както и към образите в творбата. Така [...]

Поредната група IT таланти в Профилирана гимназия „Христо Ботев“

След много усилия и упорито учене поредната група ученици получи своите сертификати от курса: „IT Essentials“ към Cisco Networking Academy. Младите IT таланти усвояваха знания и умения за хардуерните и софтуерните компоненти на компютърната система през цялата учебна година. Под ръководството на г-жа Яна Анастасова в часовете за извънкласни дейности учениците се радваха да работят [...]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory