Бюджет

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ БЮДЖЕТ 2022 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет 2022 г. І-во тримесечие на годината

Отчет за изпълнението на Бюджет 2022 г. ІI-ро тримесечие на годината

Отчет за изпълнението на Бюджет 2022 г. ІII-то тримесечие на годината

Отчет за изпълнението на Бюджет 2022 г. ІV-то тримесечие на годината

 

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ БЮДЖЕТ 2021 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет 2021 г. І-во тримесечие на годината

Отчет за изпълнението на Бюджет 2021 г. ІI-ро тримесечие на годината

Отчет за изпълнението на Бюджет 2021 г. ІII-то тримесечие на годината

Отчет за изпълнението на Бюджет 2021 г. ІV-то тримесечие на годината

 

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ БЮДЖЕТ 2020 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет 2020 г. ІV-то тримесечие на годината

Отчет за изпълнението на Бюджет 2020 г. ІII-то тримесечие на годината

Отчет за изпълнението на Бюджет 2020 г. ІI-ро тримесечие на годината

Отчет за изпълнението на Бюджет 2020 г. І-во тримесечие на годината

 

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ БЮДЖЕТ 2019 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет 2019 г. ІV-то тримесечие на годината

Отчет за изпълнението на Бюджет 2019 г. ІII-то тримесечие на годината

Отчет за изпълнението на Бюджет 2019 г. ІI-ро тримесечие на годината

Отчет за изпълнението на Бюджет 2019 г. І-во тримесечие на годината

 

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ БЮДЖЕТ 2018 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет 2018 г. ІV-то тримесечие на годината

Отчет за изпълнението на Бюджет 2018 г. ІII-то тримесечие на годината

Отчет за изпълнението на Бюджет 2018 г. ІI-ро тримесечие на годината

Отчет за изпълнението на Бюджет 2018 г. І-во тримесечие на годината

 

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ БЮДЖЕТ 2017 г.

Отчет за изпълнението на Бюджет 2017 г. ІV-то тримесечие на годината

Отчет за изпълнението на Бюджет 2017 г. ІII-то тримесечие на годината

Отчет за изпълнението на Бюджет 2017 г. ІI-ро тримесечие на годината

Отчет за изпълнението на Бюджет 2017 г. І-во тримесечие на годината

 

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ БЮДЖЕТ 2016

Отчет за изпълнението на Бюджет 2016 г. І-во тримесечие на годината

Отчет за изпълнението на Бюджет 2016 г. ІI-ро тримесечие на годината

Отчет за изпълнението на Бюджет 2016 г. ІII-то тримесечие на годината

 

 

 

 

 

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory