Прием

ВАЖНО! График дейности по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2017/2018 година, след завършен VII клас и след завършено Основно образование

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

1. Профил “МАТЕМАТИЧЕСКИ”  с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка – 26 ученици
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА:Математика, Информатика
БАЛ = 2*Тест БЕЛ+2*Тест Мат.+Мат.7кл +БЕЛ7кл - превърнати по скалата за точки
2. Профил “ПРИРОДНИ НАУКИ”  с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка – 26 ученици
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА:Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда
БАЛ = 2*Тест БЕЛ+2*Тест Мат.+Биол.7кл+БЕЛ7кл - превърнати по скалата за точки
3. Профил “ХУМАНИТАРНИ НАУКИ”  с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка – 26 ученици
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА:Български език и литература, История и цивилизация
БАЛ = 2*Тест БЕЛ+2*Тест Мат.+БЕЛ7кл +Ист.7кл - превърнати по скалата за точки
4. Профил “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”  с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка – 26 ученици
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА: Предприемачество, Информационни технологии
БАЛ = 2*Тест БЕЛ+2*Тест Мат.+Мат.7кл +Геог.7кл - превърнати по скалата за точки
5. Профил “ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ”  с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка – 26 ученици
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА: География и икономика, Чужд език, изучаван в първи гимназиален етап
БАЛ = 2*Тест БЕЛ+2*Тест Мат.+Мат.7кл +Геог.7кл - превърнати по скалата за точки

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Профил “ТЕХНОЛОГИЧЕН” вариант “СТОПАНСКИ МЕНИДЖМЪНТ” 

1 паралелка – 26 ученици
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА:Пазарна икономика, Маркетинг и реклама, Предприемачество, Счетоводство на предприятието,География и икономика , Информационни технологии

СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА: Бизнес английски, Виртуално предприятие, Учебна компания, Компютърна симулация – Банките в действие, Български език и литература

БАЛ = 2*Геог.8кл.+2*ИТ 8кл.+БЕЛ 8 кл.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory