Прием

ЗАПОВЕД № РД 09-4135-29.08.2017 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА, СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗАПОВЕД № РД 06-100-28.03.2018 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.

ЗАПОВЕД № РД 06-124 – 16.04.2018 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД 06-100-28.03.2018 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (VII КЛАС)

1. Профил “МАТЕМАТИЧЕСКИ”  с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка – 26 ученици
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА:Математика, Информатика
БАЛ = 2*Тест БЕЛ+2*Тест Мат.+Мат.7кл +БЕЛ7кл - превърнати по скалата за точки
2. Профил “ПРИРОДНИ НАУКИ”  с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка – 26 ученици
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА:Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда
БАЛ = 2*Тест БЕЛ+2*Тест Мат.+Биол.7кл+БЕЛ7кл - превърнати по скалата за точки
3. Профил “ХУМАНИТАРНИ НАУКИ”  с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка – 26 ученици
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА:Български език и литература, История и цивилизация
БАЛ = 2*Тест БЕЛ+2*Тест Мат.+БЕЛ7кл +Ист.7кл - превърнати по скалата за точки
4. Профил “ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ”  с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка – 26 ученици
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА: Предприемачество, Информационни технологии
БАЛ = 2*Тест БЕЛ+2*Тест Мат.+Мат.7кл +Геог.7кл - превърнати по скалата за точки
5. Профил “ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ”  с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка – 26 ученици
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА: География и икономика, История и цивилизация
БАЛ = 2*Тест БЕЛ+2*Тест Мат.+Мат.7кл +Геог.7кл - превърнати по скалата за точки
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory