Прием

ЗАПОВЕД №РД06-142-29.04.2022 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г.

БРОШУРА ПРИЕМ 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Списък на състезания/олимпиади при определяне правото на ученик за участие в държавния план-прием в V клас за 2023/2024 учебна година

График за записване на ученици

Срок за записване на приетите ученици на Първи етап на класиране: 13.07. – 15.07.2022 г.

Срок за записване на приетите ученици на Втори етап на класиране: 21.07. – 22.07.2022 г.

Срок за записване на приетите ученици на Трети етап на класиране: 01.08. – 02.08.2022 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА: от 08:00 часа до 18:00 часа – за първи, втори и трети етап на записване

Записването на приетите ученици се осъществява след предоставяне на:

  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на удостоверение за преместване (може да бъде получено и по служебен път).

При записването на учениците се попълват заявления по образец предоставени на място от комисията по записване!

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (VII КЛАС)

1. Профил “МАТЕМАТИЧЕСКИ”  с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка – 26 ученици
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА:Математика, Информатика
БАЛ = 2*Тест БЕЛ+2*Тест Мат.+Мат.7кл +БЕЛ.7кл - превърнати по скалата за точки
2. Профил “ПРИРОДНИ НАУКИ”  с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка – 26 ученици
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА:Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда
БАЛ = 2*Тест БЕЛ+2*Тест Мат.+Биол.7кл+БЕЛ.7кл - превърнати по скалата за точки
3. Профил “ХУМАНИТАРНИ НАУКИ”  с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка – 26 ученици
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА:Български език и литература, История и цивилизация
БАЛ = 2*Тест БЕЛ+2*Тест Мат.+БЕЛ.7кл +Ист.7кл - превърнати по скалата за точки
4. Специалност „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ“, професия „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ“
 с интензивно изучаване на английски език
1 паралелка – 26 ученици
Учебни предмети/модули за професионална подготовка: Програмиране, Алгоритми и структури от данни, Обектно ориентирано програмиране, Бази от данни, Разработка на софтуер, Програмиране за вградени системи, Математически основи на програмирането, Операционни системи, Конкурентно програмиране, Функционално програмиране, Интернет програмиране, Софтуерно инженерство
БАЛ = 2*Тест БЕЛ+2*Тест Мат.+Мат.7кл +ИТ.7кл - превърнати по скалата за точки
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory