Начало

IMG_111 copy

Уважаеми родители,
Скъпи ученици,

Имаме удоволствието
да Ви посрещнем на сайта
на ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ „

 

 

Профилирана гимназия „Христо Ботев”  е уважавано учебно заведение с над 140 годишна история.
В Профилирана гимназия “ Христо Ботев“,  гр. Дупница се обучават над 607 ученици в 23 паралелки, обособени в следните профили:

  1. „Математически“ - ПП - Математика, Информатика; 
  2. „Природни науки“ - ПП - Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда;
  3. „Хуманитарен науки“ - ПП - Български език и литература, История и цивилизация;
  4. „Предприемачески“ - ПП - Предприемачество, Информационни технологии; 
  5. “Обществени науки” - ПП - География и икономика, Чужд език, изучаван в първи гимназиален етап; 
  6. „Софтуерни и хардуерни науки“ - ППИнформатика, Информационни технологии.

От тази учебна година в гимназията се обучават ученици в Специалност „Приложно програмиране“, професия „Приложен програмист“ трета степен на професионална квалификация.

Училището успешно съчетава българските  културно-просветни традиции с европейските стандарти в образованието.
Учебният процес  дава задълбочени знания във всички научни области.
Целта е всеки ученик да получи солидно образование, но не само като набор от факти, а като умения за научно мислене  способност да се прилагат на практика овладените теоретични знания.
Езиковото обучение в училището се основава на най-съвременни методи и модерни учебни пособия. Интензивната  чуждоезикова подготовка осигурява придобиване на сериозни комуникативни умения.
Формирането на физическа култура у децата разглеждаме като неразделна част от умственото и духовното им развитие и израстването им като пълноценни личности.

В основата на отличните резултати на учениците от Профилирана гимназия „ Христо Ботев” са ефективните методи на преподаване, които се дължат на високото академично ниво на преподавателите и задълбочената им научна подготовка за всеки учебен час.

Добре дошли в ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ !

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory