Обществен съвет

 

На 06.02.2020 година се проведе събрание на родителите за излъчване на представители на родителите в Обществен съвет към Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница

Състав на Обществения съвет 

Председател:

Мария Георгиева Чомакова  – представител на родителите

Членове:

 1. Таня Славова Петрова – представител на Община Дупница
 2. Мариола Стоянова Александрова-Стойкова – представител на родителите
 3. Соня Христова Минтова – представител на родителите
 4. Маргарита Христова Иванова – представител на родителите
 5. Дияна Стойчева Колева – представител на родителите
 6. Владимир Георгиев Георгиев  - представител на родителите

Резервни членове на Обществения съвет

 1. Силвия Седефова Михайлова – резервен член на родителите
 2. Доника Иванова Димитрова – резервен член на родителите
 3. Стефка Георгиева Иванова   – резервен член на родителите
 4. Радка Николаева Костова – резервен член на родителите
 5. Валентина Кирилова Кирилова  - резервен член на родителите
 6. Данчо Иванов Николов  – резервен член на родителите
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory