Графици

 Графици изпити самостоятелна форма на обучение

Заявление за допускане до изпити

Заявление за допускане до изпити за определяне на годишна оценка се подава до директора на училището най-късно 20 /двадесет/ дни преди всяка изпитна сесия.
В заявлението ученикът е длъжен да посочи учебните предмети и вида подготовка, на които желае да се яви през съответните сесии.
За учебната 2017/2018 г. сроковете за подаване на заявленията са следните:

 1. За Първа Редовна сесия – 6.11.2017 г. – 24.11.2017 г.
 2. За Втора редовна сесия  за учениците от XII клас – 06.03.2018 г. – 30.03.2018 г.
 3. За Втора редовна сесия за учениците от IX – XI  клас – 02.05.2018 г. – 25.05.2018 г.
 4. За Първа поправителна сесия за учениците от XII клас – 02.05.2018 г. – 04.05.2018 г.
 5. За Първа поправителна сесия – 25.06.2018 г. – 29.06.2018 г.
 6. За Втора поправителна сесия  за учениците от XII клас 25.06.2018 г. – 29. 06.2018 г.
 7. За Втора поправителна сесия за учениците от IX – XI  клас – 20.08.2018 г. – 31. 08. 2018 г.

Редовните и поправителните сесии

Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на директора в месеците януари, април-май за ученици от XII клас, май-юни, юли, август-септември.

За учебната 2017/2018 г. са определени следните дати:

 1. Първа Редовна сесия – 04.12.2017 г. – 26.01.2018 г.
 2. Втора редовна сесия за учениците от XII клас – 10.04.2018 г. – 30.04.2018 г.
 3. Първа поправителна сесия за учениците от XII клас– 08.05.2018 г. – 18.05.2018 г.
 4. Втора редовна сесия за учениците от IX – XI  клас – 04.06.2018 г. – 22.06.2018 г.
 5. Първа поправителна сесия – 02.07.2018 г. – 13.07.2018 г.
 6. Втора поправителна сесия  за учениците от XII клас – 02.07.2018 г. – 13.07.2018 г.
 7. За Втора поправителна сесия за учениците от IX – XI  клас – 03.09.2018 г. – 12.09.2018

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ СЕСИЯ ДЕКЕМВРИ-ЯНУАРИ НА 2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory