Графици

 Графици изпити самостоятелна форма на обучение

Заявление за допускане до изпити

Заявление за допускане до изпити за определяне на годишна оценка се подава до директора на училището най-късно 20 /двадесет/ дни преди всяка изпитна сесия.
В заявлението ученикът е длъжен да посочи учебните предмети и вида подготовка, на които желае да се яви през съответните сесии.
За учебната 2016/2017 г. сроковете за подаване на заявленията са следните:

 1. За Първа Редовна сесия – 7.11.2016 г. – 02.12.2016 г.
 2. За Втора редовна сесия  за учениците от XII клас – 01.03.2017 г. – 10.04.2017 г.
 3. За Втора редовна сесия за учениците от IX – XI  клас – 10.04.2017 г. – 08.05.2017
 4. За Първа поправителна сесия – 30.05.2017 г. – 30.06.2017 г.
 5. За Втора поправителна сесия  за учениците от XII клас 01.07.2017 г. – 07. 07.2017
 6. За Втора поправителна сесия за учениците от IX – XI  клас – 01.08.2017 г. – 07. 08. 2017

Редовните и поправителните сесии

Редовните и поправителните сесии се провеждат по ред, определен със заповед на директора в месеците януари, април-май за ученици от XII клас, май-юни, юли, август-септември.

За учебната 2016/2017 г. са определени следните дати:

 1. Първа Редовна сесия – 05.12.2016 г. – 20.01.2017 г.
 2. Втора редовна сесия за учениците от XII клас – 15.04.2017 г. – 17.05.2017 г.
 3. Втора редовна сесия за учениците от IX – XI  клас – 01.06.2017 г. – 26.06.2017 г.
 4. Първа поправителна сесия – 01.07.2017 г. – 15.07.2017 г.
 5. Втора поправителна сесия  за учениците от XII клас – 10.08.2017 г. – 21.08.2017
 6. За Втора поправителна сесия за учениците от IX – XI  клас – 01.09.2017 г. – 14.09.2017 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА СЕСИЯ ДЕКЕМВРИ-ЯНУАРИ НА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ XII КЛАС ЗА СЕСИЯ АПРИЛ-МАЙ НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ IX – XI КЛАС ЗА СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ НА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory