Проект УСПЕХ

КЛУБОВЕ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ УСПЕХ

Проект BG051PO001-4.2.05
„Да направим училището привлекателно за младите хора“
„Училище за Себеутвърждаване и Подготовка за Европейски Хоризонти“ – УСПЕХ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory