Прием 2022-2023 учебна година

БРОШУРА ПРИЕМ 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

График за записване на ученици

Първи етап на класиране – срок за записване на приетите ученици: 13.07. – 15.07.2022 г.

Втори етап на класиране – срок за записване на приетите ученици: 21.07. – 22.07.2022 г.

Трети етап на класиране – срок за записване на приетите ученици: 01.08. – 02.08.2022 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА: от 08:00 часа до 18:00 часа – за първи, втори и трети етап на записване

Записването на приетите ученици се осъществява след предоставяне на:

  • оригинал на свидетелство за основно образование;
  • оригинал на удостоверение за преместване (може да бъде получено и по служебен път).

При записването на учениците се попълват заявления по образец предоставени на място от комисията по записване!

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory