Списък на предлаганите дейности по интереси за 2021/2022 учебна година

Дейност Тематична област Тематична подобласт

Вид

Ръководител
1. Подготовка за ДЗИ Математика Математика Приложна математика

Клуб

Тира Гьошкова
2.  Подготовка за НВО Математика Математика Приложна математика

Клуб

Елка Кирилова
3.      Математика Математика Математическо моделиране

Клуб

Екатерина Петрова
4.      It Еssentials Дигитална креативност Дигитални умения

Клуб

Яна Анастасова
5.      Дигитални технологии Технологии Техника и технологии

Клуб

Катя Божкова
6.      Дигитален свят Дигитална креативност Дигиталните умения

Клуб

Гергана Миленкова
7.      C# Basic Дигитална креативност Програмиране и роботика

Клуб

Мария Гиздова
8.      Компютърна работилница Дигитална креативност Иновации и решаване на проблеми

Клуб

Васил Манолов
9.      ДЗИ БЕЛ Гражданско образование Институционални знания и култура

Клуб

Даниела Георгиева
10.   История. Подготовка за ДЗИ“ Гражданско образование Институционални знания и култура

Клуб

Анелия Андонова
11.   История ДЗИ Гражданско образование Институционални знания и култура

Клуб

Димитрина Зарева
12.   Зрелостникът философ Гражданско образование Психология на общуването

Клуб

Дарина Траянова
13.   Читателски клуб Гражданско образование Институционални знания и култура

Клуб

Виолета Кузманова
14.   Езикът на музиката Изкуства и култура Сценични и танцови изкуства

Клуб

Надя Джоргова
15.   Естетика – новаторство и традиции Гражданско образование Емоционална интелигентност

Клуб

Надя Джоргова
16.   Табата Спорт Индивидуални спортове

Клуб

Любомир Георгиев
17.   Кросфит Спорт Индивидуални спортове

Клуб

Любомир Георгиев
18.   Актив спорт Спорт Колективни спортове

Клуб

Георги Балабанов
19.   По стъпките на Ботевата чета 1 Екологично образование и здравословен начин на живот Екология

Клуб

Виолета Кузманова
20.   По стъпките на Ботевата чета 2 Технологии Техника и технологии

Клуб

Юлия Портарска

 

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory