Присъствени учебни занятия и обучение от разстояние в електронна среда за периода: 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г.

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г., т.1г  на Министъра на здравеопазването за периода 04.02.2021 г.  – 17.03.2021 г., обучението в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница ще се осъществява присъствено и от разстояние (синхронно) в електронна среда при спазване на следния график:

  • В периода 04.02.2021 г.  – 17.02.2021 г., – присъствено се обучават учениците от 8 и 12 клас, 9, 10 и 11 клас осъществяват обучение от разстояние в електронна среда
  • В периода 18.02.2021 г.  – 02.03.2021 г., – присъствено се обучават учениците от 10 и 11 клас, 8, 9 и 12  клас осъществяват обучение от разстояние в електронна среда
  • В периода 04.03.2021 г.  – 17.03.2021 г., – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас, 8, 10 и 11  клас осъществяват обучение от разстояние в електронна среда

Присъственото обучение се провежда в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа в условията на COVID – 19, публикувани и на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

Учебните занятия за класовете, които не са във присъствено обучение ще продължат да се  провеждат в реално време в платформата Teams.

Продължителността на учебния час за присъствено обучение и обучение от разстояние (синхронно) в електронна среда е 40 минути, междучасията са с продължителност 10 минути, а голямото междучасие – 20 минути.

Графикът с новата продължителност на часовете е заложен в разписанието на класовете от 04.02.2021 г.  – 17.03.2021 г. и учениците могат да го виждат в реално време.

Уважаеми родители,

Моля за съдействие от ваша страна и за повишена ангажираност по отношение  обучението на учениците и спазване  на противоепидемичните мерки.

Бъдете здрави!

Геновева Ризова – директор на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory