Обучение от разстояние в електронна среда за периода: 30.11.2020 г. – 21.12.2020 г.

Уважаеми родители и ученици,

В периода 30.11.2020 г.  – 21.12.2020 г., обучението в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница за всички ученици ще се осъществява синхронно в електронна среда. При провеждане на синхронно обучение в електронна среда се поставят отсъствия и оценки на учениците. Учениците са длъжни да присъстват в учебните часове.

Учебните занятия ще продължат да се  провеждат в реално време в платформата Teams. Всеки ученик има предоставено потребителско име и парола за достъп до профила си в Teams. По всички учебни предмети, които изучава ученикът има сформирани класни стаи от учителите, в които ще се осъществява обучението. Всеки ученик от профила си има възможност да влезе в стаята по учебния предмет от седмичното разписание за деня.

Продължителността на учебния час е 40 минути, междучасията са с продължителност 10 минути, а голямото междучасие – 20 минути. Графикът с новата продължителност на часовете е заложен в разписанието на класовете от 30.11.2020 г. – 21.12.2020 г. и учениците могат да го виждат в реално време.

При възникнали проблеми с потребителски имена и пароли учениците да се обръщат към класните ръководители.

Уважаеми родители,

Моля за съдействие от ваша страна за повишена ангажираност по отношение  обучението на учениците от разстояние в електронна среда в Профилирана  гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница и спазване  на противоепидемичните мерки.

Бъдете здрави!

Геновева Ризова – директор на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory