Осъществяване на синхронно обучение в електронна среда

Уважаеми ученици и родители,

В изпълнение на заповед № РД 01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап.

В периода 29.10.2020 г.  – 12.11.2020 г. обучението в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница ще се осъществява синхронно в електронна среда. При провеждане на синхронно обучение в електронна среда се поставят отсъствия и оценки на учениците. Учениците са длъжни да присъстват в учебните часове.

Учебните занятия ще се провеждат в реално време в платформата Teams. Всеки ученик има предоставено потребителско име и парола за достъп до профила си в Teams. По всички  учебни предмети, които изучава ученикът има сформирани класни стаи от учителите, в които ще се осъществява обучението. Всеки ученик от профила си има възможност да влезе в стаята по учебния предмет от седмичното разписание за деня.

Продължителността на учебния час е 40 минути, междучасията са с продължителност 10 минути, а голямото междучасие – 20 мин. Графикът с новата продължителност на часовете е заложен в разписанието на класовете от 29.10.2020 г. – 12.11.2020 г. и учениците могат да го виждат в реално време.

При възникнали проблеми с потребителски имена и пароли учениците да се обръщат към класните ръководители.

Моля за съдействие от страна на родителите за успешното реализиране на учебния процес в електронна среда от разстояние в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр. Дупница.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory