Откриване на 2020/2021 учебна година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Предвид епидемичната обстановка организацията на първия учебен ден 15.09.2020 г., ще бъде както следва:

 1. Тържественото откриване на 2020/2021 учебна година с учениците от VIII и XII клас ще се проведе в задния двор на Профилирана гимназия „Христо Ботев“.

НАЧАЛО НА ТЪРЖЕСТВОТО: 9.00 часа.

КРАЙ НА ТЪРЖЕСТВОТО : до 9.40 часа.

В 9.40 ч. VIII и XII клас влизат в класните стаи. VIII клас през задния вход на училището, XIIклас през главния вход на училището

Край на часа и излизане от училището:

 • VIII клас – 10.30 ч.
 • XII клас – 10.15 ч.
 1. Тържествен час на класа в класните стаи за :
 • IX клас –  влизане в класните стаи – 10.00 – 10.10 ч.; край на часа и излизане от училището  – 11.00 ч.;
 • X клас – влизане в класните стаи през главния вход – 10.40 – 10.50 ч.; край на часа и излизане от училището   – 11.30 ч.;
 • XI клас – влизане в класните стаи през задния вход – 10.40 – 10.50 ч.; край на часа и излизане от училището   – 11.30 ч.;

ВАЖНО!!! С цел недопускане струпването на много хора на едно място моля стриктно да се спазва гореуказаната организация.

 1. Родителска среща за VIII клас ще се проведе на 16.09.2020 г. от 17.30 ч. в следните стаи:
 • VIII „а“ клас – стая 6;
 • VIII „б“ клас – стая 7;
 • VIII „в“ клас – стая 20;
 • VIII „г“ клас – стая 22.

 

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory